IMG_3986-3.jpg
 

Maya

Bronze 

Edition of 8 + 4 A/E

20x20x20cm

20x20x20in

Height 20 cm with base

IMG_2704.jpg
Maya 3.jpg
Maya, bronze sculpture by Irina Shark
Maya, bronze sculpture by Irina Shark
Maya, bronze sculpture by Irina Shark

Travail à l'atelier

Maya, sculpture by Irina Shark
Maya, sculpture by Irina Shark
Maya, sculpture by Irina Shark
 
Travail en cours, argile. 

Travail à l'atelier

Maya, bronze sculpture by Irina Shark
Maya, bronze sculpture by Irina Shark
Maya, bronze sculpture by Irina Shark
Maya, bronze sculpture by Irina Shark
Maya, bronze sculpture by Irina Shark