top of page
IMG_3986-3.jpg
Maya page

Maya

Bronze  

Edition de 8 + 4 A/E

20x20x20cm

20x20x20po _ _

Hauteur 20 cm avec socle

IMG_2704.jpg
Maya 3.jpg
Maya, bronze sculpture by Irina Shark
Maya, bronze sculpture by Irina Shark
Maya, bronze sculpture by Irina Shark

Travail à l'atelier

Maya, sculpture by Irina Shark
Maya, sculpture by Irina Shark
Maya, sculpture by Irina Shark
 
Travail en cours, argile. 

Travail à l'atelier

Maya, bronze sculpture by Irina Shark
Maya, bronze sculpture by Irina Shark
Maya, bronze sculpture by Irina Shark
Maya, bronze sculpture by Irina Shark
Maya, bronze sculpture by Irina Shark
bottom of page